Muut aiheet

LAAKSO, SANNA JA TUOMINIEMI, MOONA: Niska- hartiaseudun kiputiloja ehkäisevä terapeuttinen harjoittelu pitkäaikaishoidon hoitohenkilökunnalle. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018. (pdf) (2.1 MB)

JOKITALO, ANU JA PALONIEMI, IINA: Hoitajien kokema työhyvinvointi ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018. (pdf) (900.2 KB)

KUKKONEN, TERHI: Yhteinen vastuu työhyvinvoinnin kehittämisessä – kohderyhmänä pienet vanhuspalveluntuottajat. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018. (pdf) (709.2 KB)

BRUUN, MIRA, NISSINEN, MIINA JA POHJOLA, JANINA: ”Hyvinvoiva työntekijä… myönteinen, positiivinen ja energinen.” Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen sairaanhoitajien kertomana. Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018. (pdf) (425 KB)

KETTUNEN, JARNO JA SAARI, HEIMO: Huumori hoitajien työhyvinvoinnin ja työyhteisöviestinnän edistäjänä. Karelia-ammattikorkeakoulu, 2018. (pdf) (2.5 MB)

SUOMALAINEN, ANNA JA TANSKANEN, TIINA-KAISA: Saattohoitoa toteuttavien sairaanhoitajien työssä jaksaminen. Karelia-ammattikorkeakoulu, 2018. (pdf) (2.8 MB)

RISTIMÄKI, SIRJA JA TANSKANEN, SIIRI: Työntekijän jaksaminen ja osaamistarpeet saattohoitotyössä yksityisessä hoivakodissa. Karelia-ammattikorkeakoulu, 2018. (pdf) (1.3 MB)

IVANOFF, PIRJO, KARI, JOHANNA JA KOIVISTO, MAIJA: Lohjan kaupungin ikääntyneiden palvelualueen varahenkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen. Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018. (pdf) (873.9 KB)

HAUKIPURO, KATJA JA KAREKIVI, ANNUKKA: Hoitajien kokemuksia työhyvinvoinnista ja sitä edistävistä tekijöistä. Oulun ammattikorkeakoulu, 2018. (pdf) (322.4 KB)

HYRKÄS, KATRI JA KATAJISTO, MARITTA: Varahenkilöstössä työskentelevien hoitajien kokemukset työhyvinvoinnistaan. Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018. (pdf) (1 MB)

JAANISTE, ALEKSANDRA: Hoitajien työhyvinvoinnin tukeminen yksityisessä lääkärikeskuksessa. Vaasan ammattikorkeakoulu. 2017. (pdf) (611.4 KB)

AALTO, LAURA JA MANNILA, NIINA: Kuntouttava hoitotyö hoitajien näkökulmasta. Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017. (pdf) (755.3 KB)

HYTÖNEN, JAANA JA RUOKONEN, PAULA: Potilaat pois sängyistä – toimintamittarin käyttö iäkkäiden potilaiden aktivoinnin työvälineenä Kuopion kaupungin kuntoutusosastoilla. Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017. (pdf) (583.1 KB)

KANTINOU, ANNA: Bioanalyytikon työssäjaksamiseen vaikuttavia fyysisiä ja psyykkisiä tekijöitä- Kirjallisuuskatsaus. Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017. (pdf) (609.4 KB)

MARIN, SONJA JA RIEPPONEN, KIRSI: Työhyvinvointi bioanalyytikon työssä. Kirjallisuuskatsaus. Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017. (pdf) (327.9 KB)

KIVIMÄKI, ELLA JA LIPPO, EMILIA: Oulunkylän Kuntoutussairaalan henkilökunnan kokemuksia työhyvinvoinnista. Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017. (pdf) (617.1 KB)

HIRVASNIEMI, NOORA JA HEIKKINEN, NELLI: Sairaanhoitajien kokemuksia työhyvinvoinnistaan. Lapin ammattikorkeakoulu, 2017. (pdf) (1.8 MB)

SEPPÄNEN, TIIA JA TOLPPANEN, JENNA: Kohti parempaa työhyvinvointia – kokemuksia työyhteisövalmennuksesta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä. Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017. (pdf) (1.1 MB)

HARJUNPÄÄ, ELINA JA LINTILÄ NETTA: Sairaanhoitajien kokemuksia henkisestä työhyvinvoinnista päivystysyksikössä. Centria-ammattikorkeakoulu, 2017. (pdf) (326 KB)

RAUTAKOSKI, JAANA: Hoitajien kokemuksia toimintakykyä ylläpitävän hoidon toteutumisesta vanhusten tehostetussa palveluasumisessa. Centria-ammattikorkeakoulu, 2017. (pdf) (449.2 KB)

EL-BASH, SAMIRA JA TUPALA, ELINA: Hoitohenkilökunnan kokemukset kuntouttavan työotteen toteutumisesta terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosastolla. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017. (pdf) (635.4 KB)

JÄRVINEN, JONNA JA KOLJONEN, MARIKA: Kuntouttavan työotteen välittyminen kirjaamisessa Keravan kotihoidossa. Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017. (pdf) (579.8 KB)

KALDA, SANNA JA UUSITALO, KATERIINA: Kuntouttava työote hoitotyössä. Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017. (pdf) (1.6 MB)

KARJALAINEN, SINIKKA JA VESALA, VIIVI: Hoitajien työstressi lappeenrantalaisessa ikääntyneiden hoitokodissa. Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017. (pdf) (573.2 KB)

JÄNTTI, ESSI JA VENÄLÄINEN, PIHLA: Kun työssä ei enää jaksa ‒ artikkelisarja työuupumuksesta. Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017. (pdf) (330.4 KB)

HUTTUNEN, CARITA, KARPPANEN, TOPI JA SINKKO, PÄIVI: Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen sairaanhoitajan näkökulmasta. Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017. (pdf) (529.3 KB)

JANTUNEN, LAURA: Esimiestoiminnan vaikuttavuus työhyvinvointiin hoitotyössä – kirjallisuuskatsaus. Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016. (pdf) (408 KB)

KOIRIKIVI, MIIA JA KOSKINEN ANNIINA: Päijät-Hämeen keskussairaalan Sydänkeskuksen valvomotilan riskienhallinta. Lahden ammattikorkeakoulu, 2016. (pdf) (585.3 KB)

ERKKILÄ, MIIRA JA HJELM, HANNA-MARIA: Hoitohenkilökunnan jaksaminen saattohoitotyössä. Centria ammattikorkeakoulu, 2016. (pdf) (435.7 KB)

RAUTIOLA, ENNI JA TOIVOKAINEN, NEEA: Fyysisen toimintakyvyn päivittäinen kirjaaminen – Kehittämistyö Kanervakodissa. Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015. (pdf) (726.6 KB)

WALLENIUS, TIINA: Sairaanhoitajien kokemuksia työhyvinvoinnista sisätautiosastolla. Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015. (pdf) (415.3 KB)

SILLANPÄÄ, VEERA: Kuntouttavan työotteen vaikutus hoitohenkilökunnan työhyvinvointiin vanhustyössä. Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015. (pdf) (373.3 KB)

KARJALAINEN, KATRI JA LUKKARINEN, TAINA: Henkinen työnkuormittavuus terveyskeskussairaalan vuodeosastolla. Karelia ammattikorkeakoulu, 2015. (pdf) (1 MB)

NIEMI, SAIJA JA KURTTI, ELINA: Vuorotyössä jaksaminen kliinisessä laboratoriossa. Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014. (pdf) (722.1 KB)

LEHTOLA, SINNA, LEIKAS, TIMO JA PITKÄNEN, JUUSO: terveysliikuntapohjaisen interventiojakson vaikutukset lähihoitajien työhyvinvointiin. Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014. (pdf) (1.3 MB)

AHO, ANNI JA KAINULAINEN, KATJA: Riskitekijät hoitotyössä. Riskinarviointi Mäntyharjun terveyskeskuksen hoitohenkilöstölle. Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014. (pdf) (953.8 KB)

BLOMBERG, NIINA, KUNRANTA, MAARIT JA NEOCLEOUS, SUSANNA: Sairaanhoitajien työhyvinvointia lisäävät ja kuormittavat tekijät terveyskeskuksen akuuttiosastolla. Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014. (pdf) (1003 KB)

ENQVIST, MARIA: Iäkkäiden ihmisten kuntoutumista edistävän hoitotyön toteutuminen osaston hoitokäytännössä. Karelia-ammattikorkeakoulu, 2014. (pdf) (1.3 MB)

LINDBERG, LOTTA JA SAARELA, MARIKA: Hoitohenkilökunnan käsityksiä kuntouttavasta työotteesta kotihoidossa. Centria ammattikorkeakoulu, 2014. (pdf) (1004 KB)

TERMONEN, MAIJU: Hoitohenkilökunnan työhyvinvoinnin kehittäminen osastotyössä. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014. (pdf) (599 KB)

SELOSMAA, JUULI JA TIKKANEN, ANNA: Aivoverenkiertohäiriöpotilaan kuntouttavan hoitotyön kirjaaminen. Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014. (pdf) (426.6 KB)

NISSILÄ, SARI: Toimintakyvyn arviointi osana kotiuttamisen työkalua – apuväline lonkkamurtumapotilaiden kotiuttamiseen perusterveydenhuollossa. Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014. (pdf) (2.1 MB)

ILLUKKA, EVE JA KOSTIAINEN, MAIJU: Kuntouttavan hoitotyön kirjaaminen Sulkavan vuodeosastolla. Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013. (pdf) (1018.4 KB)

HEIDI VEHVILÄINEN: Hoitajien apuvälineiden käyttö potilaiden siirtymisen avustamisessa vanhustenhuollossa - Fysioterapeutin tarjoamaa tietoa hoitajien ergonomian edistämiseksi.2013. Turun ammattikorkea. 

TUUKKANEN, EIJA: Kuntouttava työote hoitotyössä hoitajien näkökulmasta. Centria ammattikorkeakoulu, 2013. (pdf) (561.9 KB)

SCHULTZ, ANUKAISA: Toimintakykyä tukeva ja edistävä työote Omaishoidon tukikeskus Visiitissä. Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013. (pdf) (725.2 KB)

KOSKIVUORI, JENNI: Saunotusvaate. Hoiva-alan saunotusvaatteen kehittämistyö. Savonia ammattikorkeakoulu, 2012. (pdf) (1.5 MB)

SIISKONEN, VEERA: Avutar -Työvaatemallisto lähihoitajille. Savonia ammattikorkeakoulu, 2012. (pdf) (4.3 MB)

HÄNNINEN, TUOMAS: Nostoavun mekaaninen suunnittelu. Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010. (pdf) (779.3 KB)


Tulosta sivu
 
Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje