Ergonomia, siirtotaidot ja osaaminen


LEMPINEN, TIA JA MÄÄTTÄ MARI: Jätteen- ja pyykinkäsittelyn vaikutus sairaalan henkilöstön ergonomiaan ja sairaalahygieniaan. Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018. (pdf) (873.6 KB)

SUORANIEMI, MARJA JA TORIKKA, MARJA: Tiiättekö - Tiiättehän, mitä on ergonomia? Kuusamon röntgenin henkilökunnan ergonominen työskentely potilassiirtotilanteissa. Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018. (pdf) (583.1 KB)

HAMUNEN, AATU JA JUNTUNEN, TEEMU: Turvallisten potilassiirtojen toteuttaminen pitosukkien avulla – Ohjevideo CareCare IGS-pitosukan käyttämiseen hoitohenkilökunnalle. Karelia-ammattikorkeakoulu, 2018. (pdf) (947.8 KB)

JUSTANDER, VILMA JA KÄMÄRÄINEN, MIRO: Ergonominen työskentely potilassiirroissa – Video kaatuneen ikäihmisen avustamisesta hoitotyön opiskelijoille. Karelia-ammattikorkeakoulu, 2018. (pdf) (499.9 KB)

HYRSKY, TUULA JA MÄKINEN, SARI: Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutuksen käyttöönoton merkitys hoitotyön arkeen ja vaikutukset hoitajien työkykyyn. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018. (pdf) (708.6 KB)

EBONG, ANU-MARIA: Kinestetiikan implementointi Vaasan keskussairaalan vuodeosastohoidon palvelualueelle. Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018. (pdf) (555.3 KB)

EKLUND, EEVA JA RIIPINEN, ESSI: Kinestetiikan® hyödyntäminen hoitotyössä. Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017. (pdf) (742.6 KB)

NEVALA, ELINA: Ikääntyneen toimintakykyä edistävän toiminnan ja hoitohenkilöstön ergonomisen työskentelyn moniammatillinen kehittäminen Siilaisen sairaalassa. Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017, YAMK. (pdf) (1.2 MB)

SEPPÄLÄ, ANNE: Hoitajien ergonomisen osaamisen arviointia ammatillisen lisäkoulutuksen jälkeen. Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016, YAMK. (pdf) (2.3 MB)

ALALUUSUA, ANTTI: Ergonomiaohjaus Pirkanmaan hoitokodin hoitajille. Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017. (pdf) (735.6 KB)

DROMBERG, TIINA-LIISA JA RAUTIAINEN, JASMIN: Hoivakodin asukkaiden potilassiirrot ̶ Ergonomiakoulutus hoitohenkilökunnalle. Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017. (pdf) (3.3 MB)

HILTUNEN, SUVI: Ergonomiset potilassiirrot ja työasennot röntgenhoitajan työssä. Oppaan kehittäminen röntgenhoitajille. Lahden ammattikorkeakoulu, 2017. (pdf) (1.8 MB)

MEHTONEN, MAIJU JA TURUNEN, JUTTA: CareCare ISF -liukusiirtimen hyödyntäminen potilassiirroissa – Opetusvideot potilaan avustamisesta istumasta selinmakuulle vuoteeseen ja selinmakuulta istumaan. Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017. (pdf) (471 KB)

MUTANEN, HANNA-MARIA: Nostinsiirrot – Opetusvideo liinanostimen ja seisomanojanostimen käytöstä hoitotyön opiskelijoille. Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017. (pdf) (5.8 MB)

LOHINIVA, PAULA JA MUURONEN, MARLE: Selkäydinvammautuneen ergonominen avustaminen. Opasvideo potilassiirtymisiin. Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017. (pdf) (658.3 KB)

HÄNNINEN, PIRITTA: Työhyvinvointia ergonomisella työtavalla. Ergonominen ja aktivoiva liikkumisen avustaminen tehostetun palveluasumisen yksikössä. Lapin ammattikorkeakoulu, 2017. (pdf) (3 MB)

HÄMÄLÄINEN, HEIDI: Ergonomiset potilassiirrot -koulutuskokonaisuus sairaanhoitajaopiskelijoille. Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017. (pdf) (2.5 MB)

HEIKKILÄ, ESSI: Potilassiirtoergonomia - sairaanhoitajaopiskelijoiden potilassiirtotaidot. Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016. (pdf) (2.2 MB)

RASINAHO, JENNA JA VUONONVIRTA, LIISA: Aktivoinnin kautta keveämpään kuormitukseen - Opas ergonomisista potilassiirroista Oulunkaaren hoitohenkilöstön koulutukseen. Oulun ammattikorkeakoulu, 2016. (pdf) (884.3 KB)

LAIHO, SIRPA: Ergonomiavastaavan rooli Turun kaupungin vanhusten hoitoyksiköissä. Turun ammattikorkeakoulu, 2016. (pdf) (711.2 KB)

BAKALA, MARI JA RASMUS, ANNI-RIIKKA: Ergonomia ensihoitotyössä. Verkko-oppimateriaali ensihoitajaopiskelijoille. Oulun ammattikorkeakoulu, 2016. (pdf) (387.4 KB)

FORSLUND, OILI JA MÄKIPELTO, IINA: Kinestetiikka geriatrisella osastolla. Hoitajien kokemuksia kinestetiikan vaikutuksesta fyysiseen työhyvinvointiin. Centria ammattikorkeakoulu, 2016. (pdf) (2.2 MB)

VOUTILAINEN, NINA: Laboratoriohoitajan ergonomia polikliinisessä näytteenotossa: ergonomiaposteri Tykslabin Salon toimipisteen polikliiniseen verinäytteenottoon. Turun ammattikorkeakoulu, 2016. (pdf) (9.9 MB)

SARANTILA, NELLI JA VEDENPÄÄ, SOILE: Parodontologisen terveydenhoitotyön välineistö ja sen ergonominen käyttö. Verkko-oppimateriaalia Metropolia Ammattikorkeakoulun Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelman virtuaalitaitopajaan. Metropolia ammattikorkeako (pdf) (6.6 MB)

AHMAOJA, SATUMARJA JA JÄRVIMÄKI, SAIJA: Ensihoitajien fyysinen työkyky ja ergonomia. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016. (pdf) (2.3 MB)

VARTIAINEN, EMMI JA YLÖNEN, TARU: SIIRTYMINEN ON YHTEISTYÖTÄ! Opastusvideo asukkaan ergonomisesta avustamisesta Vaalijalan kuntoutuskeskuksen henkilökunnalle. Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016. (pdf) (2.2 MB)

LIEFVELD, SONJA JA SÄLLILÄ, ROOSA: Potilassiirtojen Ergonomiakortti®-koulutuksen vaikuttavuus Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry:n hoitajien ergonomiaosaamiseen. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015. (pdf) (1.9 MB)

ESKOLA, KAROLIINA JA KÄRKKÄINEN, VIIVI: Potilassiirto-opas henkilökohtaisille avustajille. Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015. (pdf) (577.9 KB)

LUOMALA, MARI JA SNECK, LAURA: Näytteenoton ergonomia haltuun. Työpajaopetusta bioanalytiikan opiskelijoille. Oulun ammattikorkeakoulu, 2015. (pdf) (407.7 KB)

IHALAINEN, TANJA JA KÄHÖNEN, ANNIKA: Suuhygienistin ergonomian toiminnallisia ratkaisuja. Turun ammattikorkeakoulu, 2015. (pdf) (386.6 KB)

LAMMINSALO, SARI: Potilassiirtojen Ergonomiakorttikoulutuksen® tietotaidon jalkauttamismallin kehittäminen PKSSK:ssa. Karelia ammattikorkeakoulu, Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 2015. (pdf) (1.3 MB)

LEINO, IDA-SOFIA JA KAUPPILA, SUVI: Suuhygienistin ergonomisen työskentelyn kehittäminen – opetusvideon avulla. Turun ammattikorkeakoulu, 2015. (pdf) (642.2 KB)

RONKAINEN, HELMIINA JA SINGH JANITA: Osastonäytteenoton ergonomia – Kartoitus ja kokeilu. Metropolia ammattikorkeakoulu, 2015. (pdf) (2 MB)

MALO, PEKKA: Puhdastilavaunun suunnittelu ergonomian pohjalta: solunsalpaajalaimennustila työympäristönä. Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015. (pdf) (10.7 MB)

KUOKKA, RIIKKA: Ergonomisten potilassiirtojen toteutumiseen vaikuttavat tekijät. Kirjallisuuskatsaus. Arcada, 2015. (pdf) (561.3 KB)

VESTERKVIST, TERHI: Aktivoivasti auttaen. Videomateriaalia ergonomisista potilassiirroista ja apuvälineiden käytöstä siirroissa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015. (pdf) (1.2 MB)

TAKALA, EMMA JA JUVONEN, JENNA: Digitaalisen kuvan hyödyntäminen ergonomisesti suoritetuissa siirtotilanteissa Koskenrinteen Nuutti-Kodissa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014. (pdf) (1.1 MB)

SURVONEN, MARIKA JA VARSALA, MAIJU: Perfuusiohoitajien ergonomia ja työn fyysinen kuormittavuus sydänleikkaussalissa. Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014. (pdf) (1.1 MB)

HURSKAINEN, JOHANNA JA NYGREN, VIRPI: Voimavaralähtöinen avustaminen -koulutus – Selvitys hoitohenkilökunnalle toteutetusta ergonomiakoulutuksesta. Karelia ammattikorkeakoulu, 2014. (pdf) (1 MB)

AALTONEN, HENRI: ReTurn7500-kohottautumisteline. Käyttöohje hoitohenkilökunnalle. Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014. (pdf) (597.9 KB)

MÄKIMARTTI, AINO JA NIEMELÄ, MARIA: Henkilönostolaite potilassiirtojen apuvälineenä. Opas laitetta käyttäville. Lapin ammattikorkeakoulu, 2014. (pdf) (603 KB)

MÄKIMARTTI, AINO JA NIEMELÄ, MARIA: Henkilönostolaitteen käyttöopas. Lapin ammattikorkeakoulu, 2014. (pdf) (1.7 MB)

MATTINEN, KATJA, VALLI, ANU JA VÄHÄTIITTO, SARI: Potilassiirtojen ergonomiakortti -koulutuksen vaikutus työn fyysiseen kuormittavuuteen ja työhyvinvointiin. Tutkimus Hoivayksikön ja Puhtokodin hoitohenkilökunnasta. Centria-ammattikorkeakoulu, 2014. (pdf) (934.8 KB)

KUOPIO, ELINA: Prevention of work-related musculoskeletal problems among dentists in Pori dental care center. Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014. (pdf) (2 MB)

AHOLAINEN, JOSE: Ergonomia hematologian laboratoriossa. Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014. (pdf) (1.3 MB)

FINGERROOS, ANITTA: Siirrytään yhdessä, Ergonomiavastaavien toimintamalli − ergonomiaosaamista ja laatua vanhustyöhön. Oulun ammattikorkeakoulu, 2014. (pdf) (748.1 KB)

MANNINEN, AIJA JA RAUNIO, EEVA: "En hökäse tehdä työtä entiseen tuttuun tyyliin" - Kinestetiikan käyttö Reetankodissa ja Himmelissä. Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014. (pdf) (1.9 MB)

PELTOLA, HANNA: Hoitohenkilökunnan kokemuksia kinesteettisen toimintamallin toteuttamisesta geriatrisessa hoitotyössä. Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014. (pdf) (594.9 KB)

MAARANEN, ILMI: Ergonomia ja fyysinen kuormittavuus hoitotyössä. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013. (pdf) (387.6 KB)

JÄMSÄ KIRSI: ”Sen liikkeen… muistan kun tässä niitä harjoiteltiin…”. Potilassiirtojen ergonomiaa. Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012. (pdf) (1.4 MB)

KAUNISTO, ERIKA JA PÄIVÖMAA, EMILIA: Hoitotyön ergonomiaa Ruskatalojen palveluyhdistys ry:lle. Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012. (pdf) (1.1 MB)

NEVALA, HENNA JA PALOVAARA, MIIRA: ”…SEN KÄYNTIASENNON OON JO OTTANU OMAKSENI…” - Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutuksen käyneiden hoitotyöntekijöiden siirtotaito, fyysinen kuormittuvuus ja subjektiiviset kokemukset. Rovaniemen ammattikorkeakoulu, (pdf) (1.9 MB)

BLOMQVIST, PAULA: Hoitajan ergonomiaa ja vanhuksen toimintakykyä tukevan työtavan kehittäminen vanhuksen siirtymisen ja liikkumisen avustamisessa. Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012. (pdf) (585.8 KB)

KANERVO, MINTTU JA TUOHINO, SAIJA: POTILASSIIRTOJEN KUORMITTAVUUS HOITOTYÖSSÄ: Hoitohenkilöstön arviointi fyysisestä kunnostaan ja ergonomisesta osaamisestaan. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011. (pdf) (1.2 MB)

HJELT, PAULA JA AARNISALO, SATU: Kinestetiikka hoitotyössä : Kinestetiikan käyttö hoitotyössä Raitaharjun Palvelukodissa. Hämeen ammattikorkeakoulu, 2011. (pdf) (329.9 KB)

JOHANSSON, TIINA JA TALVITIE, SUSANNA: Ihminen on kevyempi siirtää kuin nostaa : Potilaan liikkumisen avustamisen opas Kivipuron hoitohenkilökunnalle. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011. (pdf) (800.6 KB)

KETTUNEN, HEIDI: Hoitotyönopiskelijoiden ergonomiaosaaminen. Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2010. (pdf) (738.3 KB)

VIRTA, EMMA-PAULIINA: Hoitajien ergonomia potilaan siirtymisen avustamisessa. Hämeen ammattikorkeakoulu, 2010. (pdf) (997.8 KB)

KUUSISTO, TIINA: Hoitohenkilökunnan käsitykset ja kokemukset potilassiirroista sekä asennoituminen potilassiirtojen ergonomiakoulutukseen. Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009. (pdf) (356.8 KB)

KIANDER, JOHANN; VALTONEN, SIRU; PARKKINEN, PAULA: "Kuinka voin työssäni": hoitohenkilökunnan ergonomia dementiayksikössä. Lahden ammattikorkeakoulu, 2009. (pdf) (3.4 MB)

KOTAMÄKI, ISMO; VAKKERI, JAANA: Hoitotyön opiskelijoiden potilassiirtotaidot Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2008. (pdf) (1.1 MB)Tulosta sivu
 
Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje