Ergonomiaverkosto

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaverkosto kokoaa ja välittää viestiä henkilöstön ja potilaiden terveyttä ja turvallisuutta edistävistä menetelmistä.

Verkoston haaste on aktiivisen vuorovaikutuksen aikaansaaminen.

Sotergo -posteri (pdf) (264.7 KB)

rss Ajankohtaista

18.11.2014 Terveydenhuoltohenkilökunnan työstressiä voidaan vähentää

Cohrane-katsauksessa löydettiin viitteitä siitä, että terveydenhoitohenkilökunnan työstressiä ja työuupumusta voidaan ehkäistä tai vähentää opettelemalla kognitiivis-behavioraalisia tekniikoita (CBT), tekemällä rentoutusharjoituksia ja muuttamalla työn aikataulutusta.

Lue lisää

11.11.2014 EU:n työterveys- ja työturvallisuusviraston uutisia

Virasto on julkaissut raportin terveydenhuoltoalan nykyisistä ja kehittymässä olevista työsuojeluongelmista keskittyen erityisesti avo- ja kotihoitoon.

Lue lisää

Ergonomisia ratkaisuja vanhustenhuoltoon

ErgocareBank -hankkeen nettisivusto, jossa esitellään hankkeen ensimmäisiä hyviä avustuskäytänteitä, on avattu: http://ergocarebank.sth.kth.se

Lue lisää


Seminaarin osanottajia pienryhmässä

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 2015

järjestetään 11-12.6.2015 TampereellaSotergo.fi -sivuston sisällysluetteloon pääset tästä!

Sotergo.fi sisällysluettelo