Ergonomiaverkosto

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaverkosto kokoaa ja välittää viestiä henkilöstön ja potilaiden terveyttä ja turvallisuutta edistävistä menetelmistä.

Verkoston haaste on aktiivisen vuorovaikutuksen aikaansaaminen.

Sotergo -posteri (pdf) (264.7 KB)

rss Ajankohtaista

3.1.2015 Uusi vanhusten hoidon malli vähensi vuodehoidon tarvetta Kustaankartanon palvelukeskuksessa

Vanhusten elämänlaatua voidaan merkittävästi parantaa. Kustaankartanon monipuolisessa palvelukeskuksessa Helsingissä kehitettiin systemaattinen asiakkaan ääntä kuunteleva sekä liikunta- ja turvateknologiaa hyödyntävä hoitotyön malli.

Lue lisää

8.12.2014 Työaikasuunnittelu ja työntekijöiden työstä palautuminen

Riittävä palautuminen työvuorojen välillä tukee työntekijöiden jaksamista sekä edistää työkykyä ja terveyttä. Susanna Järvelin-Pasasen väitöskirjatyössä tutkittiin sykevälivaihtelun avulla työaikojen vaikutusta työssä kuormittumiseen ja palautumiseen.

Lue lisää

18.11.2014 Terveydenhuoltohenkilökunnan työstressiä voidaan vähentää

Cohrane-katsauksessa löydettiin viitteitä siitä, että terveydenhoitohenkilökunnan työstressiä ja työuupumusta voidaan ehkäistä tai vähentää opettelemalla kognitiivis-behavioraalisia tekniikoita (CBT), tekemällä rentoutusharjoituksia ja muuttamalla työn aikataulutusta.

Lue lisää


Seminaarin osanottajia pienryhmässä

Vuoden 2015 verkostoseminaari on Tampereella 11. -12.6.2015

Sotergo.fi -sivuston sisällysluetteloon pääset tästä!

Sotergo.fi sisällysluettelo