Ergonomiaverkosto

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaverkosto kokoaa ja välittää viestiä henkilöstön ja potilaiden terveyttä ja turvallisuutta edistävistä menetelmistä.

Verkoston haaste on aktiivisen vuorovaikutuksen aikaansaaminen.

Sotergo -posteri (pdf) (264.7 KB)

rss Ajankohtaista

8.12.2014 Työaikasuunnittelu ja työntekijöiden työstä palautuminen

Riittävä palautuminen työvuorojen välillä tukee työntekijöiden jaksamista sekä edistää työkykyä ja terveyttä. Susanna Järvelin-Pasasen väitöskirjatyössä tutkittiin sykevälivaihtelun avulla työaikojen vaikutusta työssä kuormittumiseen ja palautumiseen.

Lue lisää

18.11.2014 Terveydenhuoltohenkilökunnan työstressiä voidaan vähentää

Cohrane-katsauksessa löydettiin viitteitä siitä, että terveydenhoitohenkilökunnan työstressiä ja työuupumusta voidaan ehkäistä tai vähentää opettelemalla kognitiivis-behavioraalisia tekniikoita (CBT), tekemällä rentoutusharjoituksia ja muuttamalla työn aikataulutusta.

Lue lisää

11.11.2014 EU:n työterveys- ja työturvallisuusviraston uutisia

Virasto on julkaissut raportin terveydenhuoltoalan nykyisistä ja kehittymässä olevista työsuojeluongelmista keskittyen erityisesti avo- ja kotihoitoon.

Lue lisää


Joulutervehdys2014

Rauhallista Joulua ja Onnea tulevalle vuodelle!

Sotergo.fi -sivuston sisällysluetteloon pääset tästä!

Sotergo.fi sisällysluettelo